Vzpomínka na Chartu 77 a Vaclava Havla

Akce se vel­mi vydaři­ly. Zúčast­ni­lo se jich asi 70 osob.