Výbor pobočky ČSSK Yukon pro rok 2021

Výbor pobočky ČSSK Yukon pro rok 2021

The board of CSAC Yukon for 2021
  • Předse­da (Pres­i­dent): Patrik Pikálek
  • Místopředse­da (Vice-pres­i­dent): Jiří “Mikin” Bíli­na
  • Pok­lad­ník (Trea­sur­er): Daniel Dreisetl
  • Tajem­ník (Sec­re­tary): Vlas­tim­il Adam
  • Revi­zor (Audi­tor): Moni­ka Kozlerová

Člen výboru (Com­mit­tee Mem­ber)

  • Ondřej Culen