Vancouver (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Vancouver pro období 2017 — 2018

The board of CSAC Van­cou­ver for the peri­od of 2017–2018

  • Předse­da (Pres­i­dent): Blan­ka Olivová
  • Čest­ný předse­da (Hon­orary Pres­i­dent): Miloš Zach
  • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent): Dana Cline
  • Pok­lad­ní, redakce (Trea­sur­er, Edi­tor­ship): Jan Mikuláštík
  • Redakční rada, Zpravo­daj (body of edi­tors) Mar­ta Jam­borová, Romana Zemanová
  • Klub tur­is­tiky (Tourist Club Leader): Pavel Kriz­ka
  • Face­book a MailChimp admin­istrá­tor: Blan­ka Olivová
  • Sportovní aktiv­i­ty (Sports): Jan Jarolím
  • Dět­ské aktiv­i­ty (Chil­dren activ­i­ties): Rad­ka Vre­cenko­va

Revizoři účtů

  • Zora Stre­it