Vancouver (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Vancouver pro období 2019 — 2020

The board of CSAC Van­cou­ver for the peri­od of 2019–2020

  • Předse­da (Pres­i­dent): Pavel Kriz­ka
  • Čest­ný předse­da (Hon­orary Pres­i­dent)Miloš Zach
  • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent)Dana Cline
  • Pok­lad­ní, redakce (Trea­sur­er, Edi­tor­ship)Jan Mikuláštík
  • Redakční rada, Zpravo­daj (body of edi­tors) Mar­ta Jam­borová, Romana Zemanová
  • Klub tur­is­tiky (Tourist Club Leader): Zuzana a Pavel Kriz­ka
  • Face­book a MailChimp admin­istrá­tor: Blan­ka Olivová, Pavel Kriz­ka
  • Sportovní aktiv­i­ty (Sports): Jan Jarolím
  • Dět­ské aktiv­i­ty (Chil­dren activ­i­ties): Rad­ka Vre­cenková

Revizoři účtů (Auditors)

  • Jan Jarolím