Václavská zábava

POZVÁNÍ

Sob­o­ta 29. září 2018

Poboč­ka českého a sloven­ského sdružení (dále ČSSK) v Cal­gary vás všech­ny upřím­ně zve na Václavsk­ou zábavu konanou v sobo­tu 29. září 2018 v 18.30 do kostela “The Croa­t­ian Catholic Parish” – 14680 Deer Ridge Dri­ve SE.  K tan­ci a poslechu nám bude hrát oblíbené české duo Jana&Danny. Výbornou česk­ou domácí večeři nám všem připraví předse­da naší pobočky Pavel Hebel­ka.  Zás­luhou Fran­ka Kily bude bar zásoben dobrým českým i sloven­ským pivem.Vstupenky po $40.00 jsou v před­prode­ji  do 25. září 2018 u Drahy Neveselé 403- 278‑6201, Fero Kila 403–239-7916,  Bože­ny Kell­nerové 403- 295‑8438 a Pavla Hebelky 403–720-0004. Při­jďte si popoví­dat, zatančit a zazpí­vat — neb­udete lito­vat. Těšíme se na vaši návštěvu. Počet stolů je omezen. Nenecháve­jte prosím nic na posled­ní chvíli.