Výbor (Board)

Členové Výkonného výboru Českého a Slovenského sdružení v Kanadě zvoleni na další dvouleté období 2019–2021 67. kongresem ČSSK 5. — 7. července 2019 v Torontě, ON

Činovníci

 • Předse­da Miloš Šuch­ma
 • 1. místopředse­da Libor Ptáčník
 • 2. místopředse­da Marké­ta Slepčíková
 • Jed­na­tel Bar­bara Sher­rif­fová
 • Pok­lad­ník Hele­na Flack­ová

Členové Výkonného výboru

 • Miloš Kra­jný
 • Rad­mi­la Locherová
 • Jiří Karg­er

Členy Výkonného výboru ČSSK jsou rovněž předsedové všech poboček):

 • Cal­gary Pavel Hebel­ka
 • Edmon­ton Petr Šípek
 • Kitch­en­er-Water­loo-Guelph Lud­mi­la Dejmková
 • Mon­tre­al Míša Fuchsová
 • Ottawa David Beneš
 • Toron­to Marké­ta Slepčíková
 • Van­cou­ver Pavol Kriz­ka
 • Win­nipeg Misha Gogelová

Revizní komise

 • Miloš Hlaváček, Toron­to
 • Michal Halen, Ottawa

Smírčí komise

 • Vilém Kun, Win­nipeg
 • Petr Schu­bert, Edmon­ton