Výbor (Board)

Členové Výkonného výboru Českého a Slovenského sdružení v Kanadě zvoleni na další dvouleté období 2021–2023 68. kongresem ČSSK 5. června 2021 (online)

Činovníci

 • Předse­da  David Beneš
 • 1. místopředse­da Libor Ptáčník
 • 2. místopředse­da Misha Gogela
 • Jed­na­tel Lucie Koďousková
 • Pok­lad­ník Michelle Čipera

Členové Výkonného výboru

 • Miloš Šuch­ma, čest­ný předse­da
 • Miloš Kra­jný
 • Rad­mi­la Locherová
 • Jiří Karg­er

Členy Výkonného výboru ČSSK jsou rovněž předsedové všech poboček):

 • Cal­gary Václav Just
 • Edmon­ton Petr Šípek
 • Kitch­en­er-Water­loo-Guelph Lud­mi­la Dejmková
 • Mon­tre­al Andrea Larocque
 • Ottawa David Beneš
 • Toron­to Marké­ta Slepčíková
 • Van­cou­ver Pavol Kriz­ka
 • Win­nipeg Misha Gogela
 • Yukon Patrik Pikálek

Revizní komise

 • Miloš Hlaváček, Toron­to
 • Michal Halen, Ottawa

Smírčí komise

 • Vilém Kun, Win­nipeg
 • Petr Schu­bert, Edmon­ton