Toronto (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Toronto pro období 2019 — 2020

The board of CSAC Toron­to for the peri­od of 2019–2020
  • Předse­da (Pres­i­dent) Marké­ta Slepčíková
  • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent) Petr Kohout
  • Jed­natel­ka (Sec­re­tary) Bar­bara Sher­rif­fová
  • Pok­lad­ník (Trea­sur­er) Mar­tin Jeli­now­icz

Členové výboru (Committee Members)

  • Pavla Dole­jš
  • Zden­ka Osko
  • Věra Rip­plová
  • Olga Tur­oková