Svíčková, Žbirka i tombola: Česká a Slovenská taneční zábava propojila expaty s kořeny z obou stran hranice

V sobo­tu, 4. februára 2023 se ve Sloven­ian Cen­tre v Burn­a­by kon­ala Česká a Sloven­ská taneční zába­va, která byla první vlaš­tovk­ou po téměř tříletém hia­tusu. Zába­va byla vyprodá­na již týden před konáním, což svědči­lo o velkém záj­mu lidí, kteří chtěli ochut­nat kus domo­va a zároveň se pobav­it.

Zahá­jení večera se ujal har­monikář Pavol Krestan, který zahrál lidové pís­ně. Poté se pódia ujala skupina Bohemi­an Express, která zahrála jak české a sloven­ské, tak anglické pís­ně, na které bylo možnost si zatančit. Ať už to byl jive, cha-cha nebo „freestyle“, o tanečních kreace neby­la nouze.

Během večera se podá­vala tradiční svíčková s knedlíkem a kuře s bram­borovým salátem. Třešničk­ou na dor­tu byly vynika­jící krem­role od Nick­els Bak­ery v North Van­cou­veru. Pro hladovce byly v pokročile­jších hod­inách připrave­ny i kla­sické chle­bíčky. Na baru tekla prou­dem česká Plzeň za sym­bol­ick­ou cenu $5. Ste­jná soused­ská cena byla i u bílého a čer­veného vína, jakož­to u „panáčků“ becherovky, slivovice či rumu.

Jed­ním z největších taháků večera byla tombo­la, ve které se loso­valy ceny od menších českých a sloven­ských busi­nessů v Kanadě. Výher­ci se mohli těšit z růžných cen od českých knih, přes domácí med a gin­ger elixír, až po různé vouch­ery na masáž, rodin­né focení či dokonce imi­grační poraden­ství. Speciál­ní výhrou pak byla láhev Becherovky.

Po tombole se na pódiu objevil speciál­ní host večera. Skupina Slo­vak­Sound dokáza­la návštěvníky dostat do varu svým českým a sloven­ským reper­toárem.
Zazně­ly pís­ně jako Poraď si sám, Vo Hviezdách, V slepých uličkách či Got­tův Tre­zor a Davidův Non­stop.

Jen těžko se hostům odcháze­lo z dobře užitého večera. Česká a Sloven­ská taneční zába­va dokáza­la propo­jit lidi s českým a sloven­ským půvo­dem v Kanadě a přinést jim kousek domo­va.

Už nyní se těšíme na další společ­nou akci!

Autor: Veroni­ka Kracíková
Foto: Moni­ka Kor­but Pho­tog­ra­phy

Foto: https://monikakorbutova.pixieset.com/20230204ceskoslovenskaparty/

Video: https://www.youtube.com/@slovaksound6677