Pobočka Kitchener-Waterloo-Guelph

Filmové Pondělky

Naše poboč­ka promítá české a sloven­ské filmy každé první pondělí v měsí­ci (mimo čer­venec a srpen) na adrese High­land Place Retire­ment Res­i­dence, 20 Fieldgate St., Kitch­en­er. Začátek je v 7 večer. Pokud je v pondělí svátek, posou­váme promítání o týden.

Dobrý Den

Dobrý Den, kra­jan­ský časopis pobočky Kitch­en­er-Water­loo-Guelph vychází čtvrtlet­ně a infor­mu­je čtenáře o dění v naší komu­nitě. Zájem­cům je posílán bez­plat­ně, ale dary na úhradu nák­ladů jsou vítány. Chcete-li DD ode­bírat, zav­ole­jte na 519–821-7996 anebo napište na a označte sub­ject: Dobry Den.