Ottawa (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Ottawa pro období 2019 — 2020

The board of CSAC Ottawa for the peri­od of 2019–2020
  • Předse­da (Pres­i­dent): David Beneš
  • Pok­lad­ní (Trea­sur­er): Hele­na Flack
  • Jed­natel­ka (Sec­re­tary): Lenka Mikulová
  • Revi­zoři účtů (Audi­tors): Jiří Krup­ka, Rena­ta Wachowiak-Smolíková

Členové výboru (Committee Members)

  • Michal Hallen
  • Miloš Šuch­ma