Ottawa (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Ottawa pro období 2016 — 2017

The board of CSAC Ottawa for the peri­od of 2016–2017
  • Předse­da (Pres­i­dent): David Beneš
  • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent): Gus­tav Plí­va
  • Pok­lad­ní (Trea­sur­er): Hele­na Flack
  • Škol­ní ref­er­en­t­ka (School Leader): Eva Tshun­za
  • Revi­zoři účtů (Audi­tors): Jiří Krup­ka, Jaroslav Budík

Členové výboru (Committee Members)

  • Michal Hallen
  • Jaroslav Smrč­ka
  • Miloš Šuch­ma