Nové Divadlo Toronto — Autobus Listopad (November) 5, 2017

Doba se mění, vztahy mezi mužem a ženou zůstá­va­jí. 4 napí­navé příběhy napříč his­torií, 4 herecké dvo­jice, 1 dvo­jice režisérská

The KWG Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion will be orga­niz­ing a bus for Sun­day, Novem­ber 5th, for those who reg­is­ter with Jana Karg­er (tel. 519–664-3450, e‑mail: ) that they want to go on the bus and also let her know if they want tick­ets. Please pass this infor­ma­tion on to any of your friends, to spread the word.