Montreal (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Montreal pro období 2019–2020

 The board of CSAC Mon­tre­al for the peri­od of 2019 — 2020
 • Předsed­kyně: Míša Fuchsová
 • Místopředsed­kyně: Ale­na Kapitánová
 • Jed­na­tel a zapiso­va­tel: Antonín Matoušek
 • Pok­lad­ní a matrikář: Antonín Matoušek
 • Ref­er­en­t­ka pro senio­ry: Olga Nováková
 • Kul­turní ref­er­en­t­ka: Ale­na Kapitánová
 • Ref­er­en­t­ka pro tisk a koor­di­naci kra­jan­ských aktiv­it: Ale­na Mar­t­inu
 • Ref­er­en­t­ka pro Český dům: Iva Radoková
 • Ref­er­en­t­ka pro Česk­ou školu: Andrea Larocque
 • Ref­er­en­tky pro bazar: Alice Havlová, Blanche Havlová
 • Revi­zoři účtů: Ves­na Alinče, Iva Brožová
 • Čest­ní člen­ové výboru (zvoleni doživ­ot­ně): Alois Fogl, Dal­i­bor Košacký, Ema Košacká, Olga Velanová, Sonia Zicher­manová