Montreal (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Montreal pro období 2022–2023

 The board of CSAC Mon­tre­al for the peri­od of 2022 — 2023
 • Předsed­kyně: Andrea Larocque
 • Místopředse­da: Lud­vík Mar­t­inů
 • Jed­na­tel: Antonín Matoušek
 • Pok­lad­ní: Kateři­na Kwas­ni­aková
 • Matrikář­ka: Ale­na Mar­t­inů
 • Ref­er­en­t­ka pro senio­ry: Iva Radoková
 • Ref­er­en­t­ka pro tisk: Ale­na Mar­t­inů
 • Ref­er­en­t­ka pro česk­ou školu: Kristý­na Poláčková
 • Ref­er­en­t­ka pro bazar: Alice Havlová
 • Revi­zoři účtů: Ves­na Alinče, Jit­ka Kirch­nerová
 • Čest­ní člen­ové výboru (zvoleni doživ­ot­ně): Míša Fuchsová, Ema Košacká