Montreal (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Montreal pro období 2015–2016

 The board of CSAC Mon­tre­al for the peri­od of 2015 — 2016
 • Předsed­kyně: Míša Fuchsová
 • Místopředsed­kyně: Ale­na Kapitánová
 • Jed­na­tel: Antonín Matoušek
 • Pok­lad­ní: Ema Košacká
 • Zapiso­va­tel: Antonín Matoušek
 • Matrikář­ka: Ema Košacká
 • Ref­er­en­t­ka pro senio­ry: Olga Nováková
 • Kul­turní a zábavní ref­er­en­t­ka: Ale­na Kapitánová
 • Ref­er­ent pro tisk a koor­di­naci spolků: Alois Fogl
 • Ref­er­en­t­ka pro Český dům: Iva Radoková
 • Ref­er­ent pro zvlášt­ní pro­jek­ty: Vladislav Brož
 • Revi­zoři účtů: Ves­na Alinče, Iva Brožová
 • Čest­ní trvalí člen­ové výboru: Alois Fogl, Dal­i­bor Košacký, Olga Velanová, Sonia Zicher­manová