Montreal (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Montreal pro období 2020–2021

 The board of CSAC Mon­tre­al for the peri­od of 2020 — 2021
  • Předsed­kyně: Míša Fuchsová
  • Místopředse­da: Lud­vík Mar­t­inů
  • Jed­na­tel: Antonín Matoušek
  • Pok­lad­ní: Kateři­na Kwas­ni­aková
  • Matrikář­ka: Ale­na Mar­t­inů
  • Ref­er­en­t­ka pro senio­ry: Iva Radoková
  • Ref­er­en­t­ka pro tisk: Ale­na Mar­t­inů
  • Ref­er­en­t­ka pro Česk­ou školu: Andrea Larocque
  • Ref­er­en­tky pro bazar: Alice Havlová
  • Čest­ní člen­ové výboru (zvoleni doživ­ot­ně): Alois Fogl, Ema Košacká