Literárna súťaž: Hora dušu povznáša — vyhodnotenie

Do našej literárnej súťaže Hora dušu povznáša sme dostali 65 bás­ní, poro­ta z nich vybrala 5 najlepších v 6 kategóriách. Víťa­zom bla­hoželáme!

Všetky básne si môžete prečí­tať tu:

https://vancouver.cssk.ca/csskvan

Zapo­jte sa do hlaso­va­nia. Svoj názor na najkra­jšiu báseň nám pošlite na adresu:

Výbor ČSSK, poboč­ka Van­cou­ver