Kitchener (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Kitchener-Waterloo-Guelph pro období 2019–2020

The board of CSAC Kitch­en­er-Water­loo-Guelph for the peri­od of 2019–2020

 • Předse­da (Pres­i­dent): Lída Dejmková
 • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent): Jiří Karg­er
 • Jed­natel­ka (Sec­re­tary): Marcela Lukavská
 • Pok­lad­ní (Trea­sur­er): Stanislav Staněk
 • Matrikář­ka (Reg­is­trar): Jana Staňková
 • Web­mas­ter: Dušan Grund­stein

Členové výboru (Committee Members)

 • Jana Karg­erová
 • Antonin Vok
 • Marie Lomičová

Revizoři (Auditors)

 • Jit­ka Dvořáčková
 • Lída Baušová
 • Prof. Josef Pal­dus