Edmonton (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Edmonton 2020

The board of CSAC Edmon­ton:

  • Předse­da (Pres­i­dent): Petr Šípek
  • Místopředse­da (Vice Pres­i­dent): Rena­ta Řeháček
  • Pok­lad­ník  (Trea­sur­er): Lenka Linková
  • Tajem­ník (Sec­re­tary): Iva Paulík

Člen­ové výboru (Com­mit­tee Mem­bers)

  • Ladislav Peterčák
  • Livia Herková
  • Jiři­na Šva­j­gr
  • Hana Jani­ga
  • Jit­ka Storoschuk
  • Mar­ti­na Doskočil