Edmonton (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Edmonton od března 2018

The board of CSAC Edmon­ton from Feb­ru­ary 2018

  • Předse­da (Pres­i­dent): Libor Ptáčník
  • Místopředse­da (Vice Pres­i­dent) Fran­tšek Bar­tošek
  • Pok­lad­ník (Trea­sur­er) Hana Boštíková
  • Tajem­ník (Sec­re­tary) Olga Černá