Edmonton (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Edmonton od března 2018

From March 2018, the board of CSAC Edmon­ton is

  • Předse­da (Pres­i­dent): Libor Ptáčník
  • Místopředse­da (Vice Pres­i­dent) Petr Šípek
  • Pok­lad­ník (Trea­sur­er) Laco Peterčák
  • Tajem­ník (Sec­re­tary) Olga Černá