Contact Us

Ústředí ČSSK — CSAC Head Office

Poš­tovní adresa — Mail­ing address:

Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da
P.O.Box 1507
Man­otick, Ontario K4M 1B2

Kon­tak­ty na jed­notlivé pobočky naleznete zde.

 

Napište nám