Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

Neotištění odpovědi ČSSK Novým domovem k článku Jana Urbana a nesplnění slibu vedení MMI

Již po dobu 4 měsíců se České a Sloven­ské sdružení v Kanadě (ČSSK) zabývá neotištěním odpově­di na článek Jana Urbana, který vel­mi přek­va­pivě nap­sal jiný scénář, naštěstí neuskutečněný, k založení Českosloven­ské repub­liky, která letos oslavu­je 100. výročí svého založení. Vysvětlíme oč jde: 1. Jan Urban, bývalý disident a nyní vyuču­jící na Amer­ické uni­verz­itě v Praze …