Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

69. Kongres

Česká a Sloven­ská Aso­ci­ace v Kanadě zve všech­ny kra­jany na svůj 69. Kon­gres, který se bude konat 2. až 4. červ­na 2023 v hotelu Nor­wood, Win­nipeg, Man­i­to­ba. Tradiční nefor­mal­ní setkání proběhne v pátek 2. červ­na v pros­torách klubu České a Sloven­ské Jed­no­ty. Sobot­ní ban­ket se uskuteční v kon­fer­enčních pros­torách hotelu Nor­wood. Tešíme se na setkání.