Category «Yukon»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Výbor pobočky ČSSK Yukon pro rok 2021

Výbor pobočky ČSSK Yukon pro rok 2021 The board of CSAC Yukon for 2021 Předse­da (Pres­i­dent): Patrik Pikálek Místopředse­da (Vice-pres­i­­dent): Jiří “Mikin” Bíli­na Pok­lad­ník (Trea­sur­er): Daniel Dreisetl Tajem­ník (Sec­re­tary): Vlas­tim­il Adam Revi­zor (Audi­tor): Moni­ka Kozlerová Člen výboru (Com­mit­tee Mem­ber) Ondřej Culen