Category «Winnipeg»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Informace pro nově příchozí do Winnipegu v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Win­nipeg, MB 5 Ter­ra­con Place, Win­nipeg, Man­i­to­ba, R2J 4B3 Tele­fon:          +1 204 505 0844 Nouzová lin­ka: +1 204 981 7314 E‑mail:            Vedoucí úřadu: Vladimír Hlas  Funkce: hon­orární konzul Konzulární působ­nost provin­cie Man­i­to­ba Časový …