Category «Winnipeg»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Informace pro nově příchozí do Winnipegu v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Win­nipeg, MB Mr. Bill Ran­da, Hon­orary Con­sul 310 — 115 BANNATYNE AVE. R3B 0R3 WINNIPEG , MB Phone: 001204/9420981 Fax: 001204/94709626 Ctvrtek od 14:00–16:00 Adresa, tel., web, e-mail kon­tact nejbližší pobočky ČSSK, kdy a kde se člen­ové schaze­jí: Win­nipeg Branch …