Category «Vancouver»

Informace pro nově příchozí do Vancouveru v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu České Repub­liky: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Address: 611–71st. Avenue SE., Cal­gary, AB, T2H 0S7 Office hours:Wednesday 2:00pm — 6:00pm Juris­dic­tion: Alber­ta, Saskatchewan Telephone:(403) 269‑4924 Fax:(403) 261‑3077 E-mail: *protected email* Česká Repub­li­ka žád­né zas­toupení ve Van­cou­veru momen­tal­ně nemá. Adresa nejbližšího konzulá­tu …