Category «Vancouver»

Český a Slovenský konzulát ve Vancouveru a Victorii

Hon­o­rarní konzulát České Repub­liky Konzul: Mr.Karel V. Gal­land Adresa: 1700-200 Granville Street, Van­cou­ver, B.C., V5H 1H6 Úřed­ní hodiny: každý pátek 13:00 — 15:00 Konzu­larni funkce, jejichz vykonem je hon­o­rarni konzu­larni ured­nik pov­eren 1) Pod­po­ra dvous­tran­nych styku Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik pod­poru­je rozvoj obchod­nich, hospo­darskych, kul­tur­nich a vedeck­ych styku mezi Cesk­ou repub­lik­ou a pri­ji­ma­jicim statem, zej­me­na: — …

Informace pro nově příchozí do Vancouveru v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu České Repub­liky: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Address: 611–71st. Avenue SE., Cal­gary, AB, T2H 0S7 Office hours:Wednesday 2:00pm — 6:00pm Juris­dic­tion: Alber­ta, Saskatchewan Telephone:(403) 269‑4924 Fax:(403) 261‑3077 E‑mail: Česká Repub­li­ka žád­né zas­toupení ve Van­cou­veru momen­tal­ně nemá. Adresa nejbližšího konzulá­tu …