Category «Pobočky (Branches)»

Výroční valná hromada 2018

České a sloven­ské združe­nie v Kanade, poboč­ka Van­cou­ver srdečne pozý­va všetkých člen­ov a pri­azniv­cov na VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ANNUAL GENERAL MEETING) Kedy: nedeľa 18. marec (March) 2018, v 15.00 hodin Kde: 928 Beat­ty Street, Van­cou­ver (concierge ser­vice, please ask for lounge room, 3rd floor) Please note: Street park­ing avail­able but lim­it­ed! We high­ly rec­om­mend to use pub­lic …

Klub seniorů

Pravidel­né schůzky klubu seniorů jsou kaž­dou druhou stře­du v Českém domě, 6540 McLynn, ve 12.30 hod. Hlavní náplní schůzek je promítání vide­ofilmů nebo doku­men­tační před­náš­ka na určité téma. Násle­du­je vol­ná deba­ta a občer­stvení s kávou. V Českém domě máme i svou kni­hovnu, můžete si půjčit kni­hy domů podle libosti. Při­jďte mezi nás, kdo nechcete být …

Český a Slovenský konzulát ve Vancouveru a Victorii

Hon­o­rarní konzulát České Repub­liky Konzul: Mr.Karel V. Gal­land Adresa: 1700-200 Granville Street, Van­cou­ver, B.C., V5H 1H6 Úřed­ní hodiny: každý pátek 13:00 — 15:00 Konzu­larni funkce, jejichz vykonem je hon­o­rarni konzu­larni ured­nik pov­eren 1) Pod­po­ra dvous­tran­nych styku Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik pod­poru­je rozvoj obchod­nich, hospo­darskych, kul­tur­nich a vedeck­ych styku mezi Cesk­ou repub­lik­ou a pri­ji­ma­jicim statem, zej­me­na: — …