Category «Pobočky (Branches)»

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša

Na mesi­ace február a marec 2021 sme pre Vás priprav­ili súťaž v poézii s podti­t­u­lom: Hora dušu povznáša. Ten­to podti­t­ul vznikol, keď sme rozmýšľali, čo Kanadu spá­ja s Českom a Sloven­skom a prečo si Česi a Slová­ci ako miesto svo­jho dlhodobého, či trvalého poby­tu vyber­a­jú práve Kanadu. Tiež sme súťaž tvo­rili v čase keď sa …

Scholarship from ČSSK Edmonton

Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da – Edmon­ton Branch Schol­ar­ship for the school year 2020–2021 Val­ue: $2,000 for each stu­dent Appli­ca­tion Clos­ing Dead­line: April 30, 2021 10 schol­ar­ships to a max­i­mum of $2,000 in total may be award­ed annu­al­ly by a schol­ar­ship committee’s rec­om­men­da­tion and final approval of the board of direc­tors Descrip­tion The Czech …