Category «Pobočky (Branches)»

Klub seniorů, Česká škola

Člen­ové Klubu seniorů v Mon­tre­alu se pravidel­ně scháze­jí kaž­dou druhou stře­du již po něko­lik desetiletí. Zpočátku v Mis­i­jním domě na West Broad­way a do roku 2019 v Českém domě na McLynn. Poté, co se majitel­ka domu Ema Košacká odstěho­vala do Toronta a Český dům na McLynn byl zrušen, se člen­ové scháze­jí u manželů Mar­t­inů na …

Výbor pobočky ČSSK Yukon pro rok 2021

Výbor pobočky ČSSK Yukon pro rok 2021 The board of CSAC Yukon for 2021 Předse­da (Pres­i­dent): Patrik Pikálek Místopředse­da (Vice-pres­i­­dent): Jiří “Mikin” Bíli­na Pok­lad­ník (Trea­sur­er): Daniel Dreisetl Tajem­ník (Sec­re­tary): Vlas­tim­il Adam Revi­zor (Audi­tor): Moni­ka Kozlerová Člen výboru (Com­mit­tee Mem­ber) Ondřej Culen