Category «Ottawa»

Informace pro nově příchozí do Ottawy v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Měs­to Ottawa se nachází ve východ­ní části provin­cie Ontario a hraničí na severu s městem Gatineau v provincii Que­bec. Souměstí je rozděleno řek­ou Ottawa. V roce 2001 byla spo­je­na měs­ta sousedící s Otta­wou — Cum­ber­land, Glouces­ter, Goul­bourn, Kana­ta, Nepean, Osgoode, Rideau, Rock­cliffe Park, Vanier, and West Car­leton a bylo tak vytvořeno nynější …