Category «Montreal»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Klub seniorů, Česká škola

Člen­ové Klubu seniorů v Mon­tre­alu se pravidel­ně scháze­jí kaž­dou druhou stře­du již po něko­lik desetiletí. Zpočátku v Mis­i­jním domě na West Broad­way a do roku 2019 v Českém domě na McLynn. Poté, co se majitel­ka domu Ema Košacká odstěho­vala do Toronta a Český dům na McLynn byl zrušen, se člen­ové scháze­jí u manželů Mar­t­inů na …