Category «Kitchener»

Nové Divadlo Toronto — Autobus Duben (Apríl) 22, 2018

Manžel­ství o živ­ot: Ray Cooney je autorem anglické kome­die o tom, co všech­no se může stát, když jindy dochvil­ný londýn­ský taxikář nedo­razí včas domů ke své manželce. The KWG Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion will be orga­niz­ing a bus for Sun­day, April 22nd, for those who reg­is­ter with Jana Karg­er (tel. 519–664‑3450, e‑mail: ) that they want to …

Pobočka Kitchener-Waterloo-Guelph

Fil­mové Pondělky Naše poboč­ka promítá české a sloven­ské filmy každé první pondělí v měsí­ci (mimo čer­venec a srpen) na adrese High­land Place Retire­ment Res­i­dence, 20 Fieldgate St., Kitch­en­er. Začátek je v 7 večer. Pokud je v pondělí svátek, posou­váme promítání o týden. Dobrý Den Dobrý Den, kra­jan­ský časopis pobočky Kitch­en­er-Water­loo-Guelph vychází čtvrtlet­ně a infor­mu­je čtenáře …

Nové Divadlo Toronto — Autobus Listopad (November) 5, 2017

Doba se mění, vztahy mezi mužem a ženou zůstá­va­jí. 4 napí­navé příběhy napříč his­torií, 4 herecké dvo­jice, 1 dvo­jice režisérská The KWG Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion will be orga­niz­ing a bus for Sun­day, Novem­ber 5th, for those who reg­is­ter with Jana Karg­er (tel. 519–664‑3450, e‑mail: ) that they want to go on the bus and …