Category «Edmonton»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

66. Kongres ČSSK, Edmonton, 9. — 11. června 2017

Rezoluce zaslaná Předse­dovi vlády České repub­liky Vážený pan Bohuslav Sobot­ka Předse­da vlády České repub­liky nábřeží Edvar­da Beneše 4 Pra­ha 1 – Malá strana 118 01 Toron­to, 26. čer­vence 2017 Vážený pane předse­do vlády, posíláme Vám a předsedům stran KDU-ČSL, ODS a TOP 09 poz­dravy a rezolu­ci z 66. kon­gre­su Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě, …

Poděkování studentů Městského Gymnazia Jirkov

Až z daleké Kanady k nám přes oceán při­plu­ly nád­h­erné aut­entické lapače snů – dárek od kra­janů z Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě, poboč­ka Edmon­ton, s nímž spolupracu­jí stu­den­ti Měst­ského gym­názia Jirkov již třetím rokem. Podle staré leg­endy severoam­er­ick­ých indiánů se špat­né sny zachytí v síti lapače a ráno jsou zniče­ny den­ním světlem. Ty …

Informace pro nově příchozí do Edmontonu v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Address: Suite 303‑6707 Elbow Dri­ve SW Cal­gary, AB T2V 0E5 Office hours: Wednes­day 2:00pm — 6:00pm Juris­dic­tion: Alber­ta, Saskatchewan Tele­phone: (403) 269‑4924 Fax: 403–259‑4533 E-mail: *protected email* Adresa, tel., web, e-mail kon­tact nejbližší …