Časopis (Magazine)

Časopis CALGARSKÉ LISTY — vydáváme 4x do roka. Zájem­ci o ten­to kra­jany v Cal­gary a okolí oblíbený časopis se mohou přih­lásit u redak­to­ra Cal­gar­ských Listů p. Vladimíra Mašaty na tel. 289‑7244 nebo email:

O časopis si můžete nap­sat na Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion 243 Queens­land Rd SE CALGARY, AB T2J 3S1