Calgary (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Calgary pro období 2021 — 2022

The board of CSAC Cal­gary for the peri­od of 2021–2022

Výkonný výbor

  • Předse­da (Pres­i­dent) Václav Just
  • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent) Bože­na Kell­nerová
  • Pok­lad­ník (Trea­sur­er) Dra­ha Neveselá
  • Kul­turní ref­er­ent (Cul­ture) Pavel Hebel­ka
  • Předse­da redakční rady Cal­gar­ských Listů (Edi­tor in Chief of the Branch mag­a­zine) Michal Kell­ner
  • Před­chozí předse­da (For­mer Pres­i­dent) Pavel Hebel­ka

Členové výboru (Committee Members)

  • Vladimír Maša­ta, Ivan Neveselý

Revizní komise (Auditors)

  • Eva Rojek
  • Michael Rojek