68. Video kongres ČSSK

Pláno­vaný 68. Kon­gres ČSSK v Cal­gary 4.–6. červ­na 2021 se nekoná z důvodů Covidu 19. Bude nahrazen video kon­gre­sem.

Video kon­gres ČSSK se koná v sobo­tu 5. červ­na 2021 od 16 hodin EST, což je ve Win­nipegu 15 hodin, v Cal­gary a Edmon­tonu 14 hodin a v Brit­ské Kolumbii a Yukonu ve 13 hodin.

Kon­gre­su se zúčast­ní člen­ové Výkon­ného výboru včet­ně nového předsedy pobočky Yukon Patri­ka Pikál­ka a v úvo­du prone­sou zdrav­ice pan velvys­lanec Bořek Lizec, pan gen­erál­ní konzul v Toron­tu Petr Buriánek, předse­da MMI pan Robert Tmej a předsed­kyně Soko­la paní Věra Tichá.