68. Kongres

5. červ­na 2021 se uskutečnil náš v his­torii 1. vir­tuál­ní kon­gres, kterého se zúčast­ni­ly kanad­ské pobočky a naši vzác­ní hosté — Bořek Lizec, PhD, velvys­lanec ČR v Kanadě,  Petr Buriánek, gen­erál­ní konzul ČR v Toron­tu, Robert Tmej, pres­i­dent, Masaryk Memo­r­i­al Insti­tute, a Věra Tichá, předsed­kyně, Sokol Toron­to. S velk­ou radostí vám ozna­mu­jeme, že nedávno vznikla i nová poboč­ka na Yukonu ve vedení Patri­ka Pikál­ka. 

Dosavad­ní předse­da Miloš Šuch­ma po úspěšném deset­iná­sob­ném zvolení odstoupil z jeho funkce. Je nám milou povin­nos­tí vám oznámit, že naší novou předsed­kyní se sta­la Misha Gogela z ČSSK Win­nipeg. Výkon­ný výbor byl zvolen ve ste­jném složení s výjimk­ou předsedy a jed­natelky. Miloš Šuch­ma se stal čest­ným předse­dou a člen­em výkon­ného výboru.

Masarykovu cenu získali Drahuš­ka Neveselá, Jana a Zdeněk Posád­kovi, Eva Kra­tochvílová, a Mari­ka Kovalčíková.

Pro­gram najdete zde

Brožu­ru najdete zde