Day archives: June 6th, 2021

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša — vyhodnotenie

Do našej literárnej súťaže Hora dušu povznáša sme dostali 65 bás­ní, poro­ta z nich vybrala 5 najlepších v 6 kategóriách. Víťa­zom bla­hoželáme! Všetky básne si môžete prečí­tať tu: https://vancouver.cssk.ca/csskvan Zapo­jte sa do hlaso­va­nia. Svoj názor na najkra­jšiu báseň nám pošlite na adresu: Výbor ČSSK, poboč­ka Van­cou­ver