Monthly archives: May, 2021

Klub seniorů, Česká škola

Člen­ové Klubu seniorů v Mon­tre­alu se pravidel­ně scháze­jí kaž­dou druhou stře­du již po něko­lik desetiletí. Zpočátku v Mis­i­jním domě na West Broad­way a do roku 2019 v Českém domě na McLynn. Poté, co se majitel­ka domu Ema Košacká odstěho­vala do Toronta a Český dům na McLynn byl zrušen, se člen­ové scháze­jí u manželů Mar­t­inů na …

68. Video kongres ČSSK

Pláno­vaný 68. Kon­gres ČSSK v Cal­gary 4.–6. červ­na 2021 se nekoná z důvodů Covidu 19. Bude nahrazen video kon­gre­sem. Video kon­gres ČSSK se koná v sobo­tu 5. červ­na 2021 od 16 hodin EST, což je ve Win­nipegu 15 hodin, v Cal­gary a Edmon­tonu 14 hodin a v Brit­ské Kolumbii a Yukonu ve 13 hodin. Kon­gre­su …