Day archives: February 17th, 2021

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša

Na mesi­ace február a marec 2021 sme pre Vás priprav­ili súťaž v poézii s podti­t­u­lom: Hora dušu povznáša. Ten­to podti­t­ul vznikol, keď sme rozmýšľali, čo Kanadu spá­ja s Českom a Sloven­skom a prečo si Česi a Slová­ci ako miesto svo­jho dlhodobého, či trvalého poby­tu vyber­a­jú práve Kanadu. Tiež sme súťaž tvo­rili v čase keď sa …