Day archives: September 11th, 2018

Václavská zábava

POZVÁNÍ Sob­o­ta 29. září 2018 Poboč­ka českého a sloven­ského sdružení (dále ČSSK) v Cal­gary vás všech­ny upřím­ně zve na Václavsk­ou zábavu konanou v sobo­tu 29. září 2018 v 18.30 do kostela “The Croa­t­ian Catholic Parish” – 14680 Deer Ridge Dri­ve SE.  K tan­ci a poslechu nám bude hrát oblíbené české duo Jana&Danny. Výbornou česk­ou domácí …