Day archives: May 11th, 2018

+ Frantisek BARTOSEK

BARTOSEK, Fran­tisek (Frank) On May 6, 2018, Fran­tisek (Frank) Bar­tosek of Edmon­ton passed away at the age of 75 years. Frank is sur­vived by his lov­ing wife, Jad­wiga; chil­dren, Paul (Vanes­sa), Mar­tin (Eliz­a­beth), Dorothy (Robert) and Paul; sev­en grand­chil­dren, Alex, Joshua, Cae­leah, Audrey, Joshua, Jacob and Ayla; broth­ers and sis­ters, Josef (Dag­mar), Bozena (Lud­va), Marie …

Cena kanadských krajanů — Pražské jaro 2018

Pražáko­vo kvarte­to, mělo jed­iný kon­cert v Edmon­ton v březnu 2017, na pozvání Edmon­ton Cham­ber Music Soci­ety, za pod­pory kra­jan­ských orga­ni­za­cí SVU Alber­ta a ČSSK Edmon­ton. Jejich člen­ové kteří se zúčast­nili kon­cer­tu v Robert­son-Wes­ley Unit­ed Church si odnášeli skutečně hod­not­ný umělecký zážitek. O přestávce byl náš předse­da poděko­vat uměl­cům, a navrhl jim pozvání jed­no­ho umělce k …