Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Naposledy přidané (Latest added)

Letter to Dr. Fearon, President and Vice-Chancellor at Brock University

Dear Pres­i­dent Fearon, The Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da, an orga­ni­za­tion rep­re­sent­ing Czech and Slo­vak Cana­di­ans, was found­ed in June 1939 — after Czecho­slo­va­kia was occu­pied by Nazi Ger­many. Dur­ing the Ger­man occu­pa­tion many peo­ple were exe­cut­ed and deport­ed to con­cen­tra­tion camps. Yet sol­diers who man­aged to flee went to join the Allies in …

The British Committee for Refugees from Czechoslovakia (BCRC), Czech Refugee Trust Fund (CRTF)

Call­ing all descen­dants of for­mer Czech/Slovak/Hungarian refugees who came to Britain and found refuge in the CRTF hos­tels in Mar­gate, Kent in August/September 1939, or lat­er trans­ferred to the CRTF hos­tel in Kingston-upon-Thames, Sur­rey in 1940. Katharine Whitak­er, fam­i­ly his­to­ri­an, whose father Mik­lós Majer (angli­cised to Nicholas May­er) left Czecho­slo­va­kia with help from CRTF and …

Odpověď premiéra Andreje Babiše a komentář k dopisu

Odpověď pre­miéra Andreje Babiše  Komen­tář k dopisu Odpoví­dat na dopis pre­miéra již neb­udeme, ale přik­ládám něko­lik poznámek k této odpově­di: Porušování mandá­tu a neet­ick­ého chování vlády je demon­stro­váno ve Sně­movně napadáním poslanců, vul­gari­ta­ma, který­mi se vyjadřu­je  vel­mi čas­to předse­da vlády, který je před­mětem korupčních skandálů. V západ­ních demokrat­ick­ých zemích by takový poslanec byl napomenut a …