Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Naposledy přidané (Latest added)

69. Kongres

Česká a Sloven­ská Aso­ci­ace v Kanadě zve všech­ny kra­jany na svůj 69. Kon­gres, který se bude konat 2. až 4. červ­na 2023 v hotelu Nor­wood, Win­nipeg, Man­i­to­ba. Tradiční nefor­mal­ní setkání proběhne v pátek 2. červ­na v pros­torách klubu České a Sloven­ské Jed­no­ty. Sobot­ní ban­ket se uskuteční v kon­fer­enčních pros­torách hotelu Nor­wood. Tešíme se na setkání.

Email to Ambassador of Ukraine in Canada

Email to Ambas­sador of Ukraine in Cana­da, Feb­ru­ary 27 2022

Letter to Prime Minister of Canada

Let­ter to Prime Min­is­ter, March 1 2022