Výbor (Board)

Členové Výkonného výboru Českého a Slovenského sdružení v Kanadě zvoleni na další dvouleté období 2017–2019 66. kongresem ČSSK — 10. června 2017 v Edmontonu, AB

Činovníci

 • Předse­da Miloš Šuch­ma
 • 1. místopředse­da Marie (Míša) Fuchsová
 • 2. místopředse­da Marké­ta Slepčíková
 • Jed­na­tel Bar­bara Sher­rif­fová
 • Pok­lad­ník Hele­na Flack­ová

Členové Výkonného výboru

 • Miloš Kra­jný
 • Rad­mi­la Locherová
 • Jiří Karg­er
 • a předse­dové poboček

Členy Výkonného výboru ČSSK (jsou rovněž předsedové všech poboček):

 • Cal­gary Pavel Hebel­ka
 • Edmon­ton Libor Ptáčník
 • Kitch­en­er-Water­loo-Guelph Lud­mi­la Dejmková
 • Mon­tre­al Míša Fuchsová
 • Ottawa David Beneš
 • Toron­to Rad­mi­la Locherová
 • Van­cou­ver Blan­ka Olivová
 • Win­nipeg Misha Gogelová

Revizní komise

 • Miloš Hlaváček, Toron­to
 • Michal Halen, Ottawa

Smírčí komise

 • Vilém Kun, Win­nipeg
 • Petr Schu­bert, Edmon­ton