Cena kanadských krajanů — Pražské jaro 2018

  
  Pražákovo kvarteto, mělo jediný 
koncert v Edmonton v březnu 2017, 
na pozvání Edmonton Chamber Music 
Society, za podpory krajanských 
organizací SVU Alberta a ČSSK 
Edmonton. Jejich členové kteří se 
zúčastnili koncertu v Robertson-Wesley 
United Church si odnášeli 
skutečně hodnotný umělecký zážitek.
O přestávce byl náš předseda 
poděkovat umělcům, a navrhl jim 
pozvání jednoho 
umělce k návštěvě Kanady. Pan Michal 
Kaňka, vedoucí kvarteta a sám 
vynikající violoncellista, navrhl vybrat 
tohoto umělce z každoroční 
hudební soutěže na hudební nástroje, 
které se konají v rámci hudebního 
festivalu Pražské jaro.
  Výbor ČSSK Edmonton se začal touto myšlenkou zabývat a navrhl 
zřídit Cenu kanadských krajanů pro určitý hudební obor a nabídnout 
vítězi hudební turné po Kanadě. Projekt byl na světě a za spolupráce s 
Michlem Kaňkou jsme upřesnili, že cenu obdrží v pořadí nejlepší český 
nebo slovenský umělec ve hře na violoncello, které bylo zařazeno do 
soutěže na festivalu Pražské jaro 2018. Vzhledem k tomu, že byl termín 
požádat MZV ČR o dar na vybrané krajanské projekty, zařadili jsme tento 
projekt do žádosti s tím, že je to náš projekt k příležitosti oslav 100. výročí
založení Československé republiky.
  Přizvali jsme ke spolupráci SVU Alberta a s jejím souhlasem jsme 
navrhli křišťálovou trofej. 
S projektem byli seznámeny všechny pobočky ČSSK na 66. kongresu v 
Edmontonu v červnu 2017. Pobočky ČSSK tento projekt uvítaly a přislíbily
pomoc při organizaci. Dalo nám trochu práce najít sklárnu v Česku, která 
by byla ochotna trofej vyrobit do určeného termínu. Sklárna ASTERA v 
Novém Boru nám vyšla vstříc. Vyrobila nádhernou trofej, která bude 
reprezentovat všechny kanadské krajany českého i slovenského původu, 
(viz obrázek, který nám pro naše použití zaslal výrobce ASTERA-Glass 
Nový Bor).
  Toho času jsou hudební soutěže v plném proudu a tak vás můžeme 
seznámit s českými a slovenskými umělci, kteří postoupili do užšího 
výběru a z nichž můžeme očekávat vítěze Ceny kanadských krajanů. 
Bohužel není mezi nimi žádný slovenský umělec. Ve výběru 56 soutěžících 
je šest českých umělců. Václav Petr, Eduard Šístek, Vilém Vlček, Kristina
Vocetková, Matěj Štěpánek a Dora Hájková. 
Přejme každému to nejlepší umístění v soutěži!
  Cenu kanadských krajanů předá v zastoupení Czech and Slovak 
Association of Canada a Czechoslovak Society for Sciece and Arts of 
Alberta, pan Jiří Patočka(SVU) na Staroměstské radnici 15.května 2018.
  Po dohodě s vítězem pro něj budeme organizovat za spolupráce poboček
ČSSK, turné po Kanadě - Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, 
Edmonton, Vancouver.
  Věříme, že zdárné ukončení tohoto projektu bude důstojným přínosem 
českých a slovenských krajanů v Kanadě ke 100. výročí založení 
Československé republiky. 

Vyzýváme proto všechny Čechy a Slováky žijící v Kanadě, aby projekt 
finančně podpořili a tím se stali virtuálními organizátory a skutečnými 
podporovateli tohoto unikátního projektu!

Šeky můžete posílat splatné pro ČSSK Edmonton,
na adresu: 
CSSK EDMONTON, 
Kingsway Garden Mall, P.O.Box 34151, Edmonton AB,
T5G 3G4
Účel: Cena kanadských krajanů 2018

Budete průběžně informováni o darech.

ČSSK Edmonton